Anunț dezbatere publică: Proiect de hotărâre și referat de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Mangalia

0
445

Anunț dez­ba­te­re publi­că: Pro­iect de hotă­râre și refe­rat de apro­ba­re a Regu­la­men­tu­lui pri­vind orga­ni­za­rea și des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor comer­ci­a­le și a ser­vi­ci­i­lor de pia­ță în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Anunt-dez­ba­te­re-publi­ca

Plan-afe­rent-regu­la­ment-de-orga­ni­za­re-si-des­fa­su­ra­re-acti­vi­tati-comer­ci­a­le-si-ser­vi­cii-de-pia­ta

Proiect-de-hotarare-regulament-de-organizare-si-desfasurare-activitati-comerciale-si-servicii-de-piata-în-Mun.-Mangalia

Refe­rat-de-apro­ba­re-al-pro­iec­tu­lui-de-hotă­râre

Pia­ta Cen­tra­la Man­ga­lia. Foto: Arhi­va.

Man­ga­lia News, Mier­curi, 22 ianu­a­rie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply