Aniversarea lui Dumitru Gal, un ”puști” de 5 ani peste sută. Reportaj semnat de Ileana Tipuriță

0
358

Sâm­bă­tă, 25 ianu­a­rie 2020, am săr­bă­to­rit un “puști” de 5 ani pes­te sută! “Puști­ul” ne‑a invi­tat la o piz­za, la Cup­to­rul cu lem­ne din Bule­var­dul Pache Pro­to­po­pes­cu.

Dom­nul Dumi­tru Gal, “puști­ul”, un exem­plu de via­ță cum­pă­ta­tă, cu un fan­tas­tic echi­li­bru fizi­co-psi­hic, s‑a năs­cut pe 25 ianu­a­rie 1915, este vete­ran de răz­boi, a lup­tat în cele­bre­le lup­te de la cotul Donu­lui, apoi, când s‑au întors arme­le, la 23 august 1944, a par­ti­ci­pat în con­ti­nu­a­re la lup­te și a ajuns până în Mun­ții Tatra, de unde, la fina­lul răz­bo­i­u­lui, în 1945, s‑a întors pe jos până la Bucu­rești. In 1946 s‑a căsă­to­rit, iar în 1951, i s‑a năs­cut fiul său, Pom­pi­liu Gal, care mai târ­ziu a fost ele­vul tată­lui meu, prof. de fizi­că Tipu­ri­ță Radu. Apoi în 1994, săr­bă­to­ri­tul nos­tru a deve­nit bunic, iar, nepoa­ta sa Cris­ti­na Gal i‑a înse­ni­nat sufle­tul, acum patru ani, cu un stră­ne­pot.

De pro­fe­sie a fost con­ta­bil, a ieșit la pen­sie acum mulți ani, a mers în fie­ca­re an la băi, până la 97 de ani, a fost în toa­te sta­țiu­ni­le cli­ma­te­rice din țară și mi‑a măr­tu­ri­sit că cel mai bine s‑a sim­țit la Monea­sa, unde armo­nia natu­rii te lecu­ieș­te de ori­ce dure­re.

În fie­ca­re zi citeș­te zia­rul și își înce­pe ziua cu o cafea, ală­tu­ri de câți­va covrigi. Știe pe dina­fa­ră pro­gra­mul TV si nu‑i sca­pă nimic impor­tant.

La mulți ani, Dumi­tru Gal!

Dr. ing. Ilea­na Tipu­ri­ță, ianu­a­rie 2020.


Man­ga­lia News, 30.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele