AEROSOLI DE IANUARIE — Dor de mare, dor de soare…, dor de Mangalia! [Foto/VIDEO]

0
697

Pen­tru toți cei care duc dorul melea­gu­ri­lor nata­le, sau pen­tru îndră­gos­ti­ții de mare, zile­le tre­cu­te am făcut un tur de ori­zont prin Gol­ful lebe­de­lor, pe digul de la “Sie­mens” și pe pla­ja din Man­ga­lia, am sur­prins noi ima­gini, pe care, iată, vi le ofe­rim cu mare drag:

Mesa­jul neter­mi­nat, pen­tru ”Libe­lu­lă”, scris pe sta­bi­lo­po­zii digu­lui de la ”Sie­mens”, rezis­tă:

Dar, să reve­nim la aero­so­lii noș­tri marini, de pe pla­ja din Man­ga­lia:

…Ascul­tați valu­ri­le, inspi­rați adânc și sim­țiți pro­fund, în piept, aerul rece, sărat și curat al Mării Negre! Împre­u­nă, hai­deți să facem o tera­pie ima­gi­na­ră cu aero­soli marini… Vizio­na­re plă­cu­tă și, nu uitați, Pro­gra­mați-vă din timp Vacan­țe­le la Man­ga­lia!


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 12 ianu­a­rie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply