Accident grav, între Topraisar și Amzacea. Un microbuz plin cu călători s‑a răsturnat: 16 răniți, 2 morți (galerie foto+Video)

0
504

Un acci­dent ruti­er grav, cu un micro­buz răs­tu­rant, a avut loc  între Toprai­sar si Amza­cea, jude­țul Con­stan­ța. Forte alo­ca­te: patru echi­pa­je SMURD, o autos­pe­cia­lă pen­tru trans­port per­so­nal și vic­ti­me mul­ti­ple, un ASAS și Des­car­ce­ra­rea, cu trei echi­pa­je SAJ. Din pri­me­le infor­ma­ții, două per­soa­ne încar­ce­ra­te (prin­se sub micro­buz) si alte patru răni­te, ieși­te din auto­bu­ze.

UPDATE 7

18 per­soa­ne cu mul­ti­ple trau­ma­tis­me au fost pre­lu­a­te și trans­por­ta­te la spi­tal pen­tru inves­ti­ga­ții medi­ca­le amă­nu­n­ți­te, con­form auto­ri­tă­ți­lor de la fața locu­lui.

UPDATE 6

Din păca­te, cele două per­soa­ne au fost decla­ra­te dece­da­te.

UPDATE 5

​Cen­trul INFOTRAFIC din Inspec­to­ra­tul Gene­ral al Poli­ţi­ei Româ­ne infor­mea­ză că pe DN38 Con­stan­ța – Negru Vodă, la intra­rea în loca­li­ta­tea Toprai­sar din­spre Amza­cea, jude­țul Con­stan­ța, un micro­buz s‑a răs­tur­nat – pe fon­dul nea­dap­tă­rii vite­zei la con­di­ți­i­le unui caro­sa­bil alu­ne­cos – în decor.

Dru­mul este blo­cat.

Pe caro­sa­bil sunt sem­na­la­te por­țiuni aco­pe­ri­te cu polei. De ase­me­nea, se cir­cu­lă în con­di­ții de cea­ță den­să.

UPDATE 4

Ambe­le per­soa­ne au fost extra­se, incon­ști­en­te.

UPDATE 3

Se lucrea­ză pen­tru extra­ge­rea vic­ti­me­lor și dega­ja­rea micro­bu­zu­lui. O per­soa­nă a fost extra­să, incon­ști­en­ta.

UPDATE 2

Un acci­dent ruti­er, a avut loc la ore­le  08.50, pe DN 38, la intra­re in Toprai­sar, din­spre Amza­cea. Din pri­me­le date, este vor­ba des­pre un auto­buz răs­tur­nat, două vic­ti­me ar fi prin­se sub aces­ta și alte patru sau cinci răni­te, trans­mi­te IPJ Con­stan­ța.

UPDATE 1

Din pri­me­le infor­ma­ții, sunt 11 vic­ti­me, din care două sunt prin­se sub micro­buz. În total, la fața locu­lui se află 8 ambu­lan­țe, o autos­pe­cia­la de trans­port  vic­ti­me mul­ti­ple, o autos­pe­cia­lă de stin­ge­re și autos­pe­cia­la de des­car­ce­ra­re.

Sur­sa foto: IPJ Con­stan­ța.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro.


Man­ga­lia News, 15.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply