❗#CORONAVIRUS❗ Mecanismul de Protecție Civilă al UE a fost activat, în urma unei solicitări din partea Franței

0
189

Repre­zen­tan­ța Comi­si­ei Euro­pe­ne în Româ­nia
❗#CORONAVIRUS❗ 

Dat fiind că răs­pân­di­rea Coro­na­vi­ru­su­lui se inten­si­fi­că, Meca­nis­mul de Pro­tec­ție Civi­lă al UE a fost acti­vat, în urma unei soli­ci­tări din par­tea Fran­ței.

Înce­pând de Mier­curi, 29 ianu­a­rie, două avi­oa­ne vor fi mobi­li­za­te pen­tru repa­tri­e­rea cetă­țe­ni­lor UE din zona Wuhan, Chi­na. Cos­tu­ri­le de trans­port vor fi co-finan­ța­te de UE. Cen­trul de coor­do­na­re a răs­pun­su­lui la situ­a­ții de urgen­ță al UE func­țio­nea­ză 24/7 și este în con­tact per­ma­nent cu sta­te­le mem­bre, cu dele­ga­ți­i­le UE din regiu­ne și cu amba­sa­da Chi­nei la Bru­xe­l­les. Mai mul­te infor­ma­ții 👉 https://europa.eu/!Wb98Kp

Cele mai recen­te date des­pre răs­pân­di­rea viru­su­lui, în har­ta de mai jos. 👇


Man­ga­lia News, 29.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele