Vlad Eftenie — Anul acesta am ales să las imaginile să vorbească pe FB, în locul meu. “Best 16” FOTO

0
254

Vlad Efte­nie: Anul aces­ta am ales sa las ima­gi­ni­le sa vor­beas­ca pe FB, in locul meu. Eu am vor­bit la wor­k­sho­puri, semi­na­rii, ate­li­e­re si alte intam­plari minu­na­te. 😊

Ale­ge­rea unui “Best 16” din aproa­pe 5000 de ima­gini publi­ca­te, este o misiu­ne difi­ci­la. Ma bucur ca pasii m‑au dus in ata­tea locuri si explo­rari, sa vad ata­tea ori­zon­turi, mereu con­dus de Lumi­nă. M‑am bucu­rat mereu sa impar­ta­sesc cu voi si va mul­tu­mesc pen­tru eco­uri!

Sa avem un 2020 cu noi dru­muri bune, cu rega­si­re si sens, cu asi­mi­lari folo­si­toa­re si buna­vo­in­ta pen­tru oame­nii care ne ies in cale. Totul se intam­pla cu un scop. 😊Tre­bu­ie doar sa ne dam sea­ma ca mereu sun­tem aco­lo unde tre­bu­ie. Gand bun! 🙏☀️❤️

Vlad Efte­nie, 31 decem­brie 2019.

MN: Din cre­a­ți­i­le arhi­tec­tu­lui și artis­tu­lui foto­graf Vlad Efte­nie, Man­ga­lia News a publi­cat mai mul­te arti­co­le ce pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, 31.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply