Valeriu Stancu — “Refrene ferecate‑n ger * Cîntece de stea”, ilustrate magistral de graficianul Marian Avramescu [Promo]

0
739

Vale­riu Stan­cu: A venit vre­mea colin­de­lor. Pes­te cîte­va zile, voi scoa­te un volum cu ”Refre­ne ferecate‑n ger * Cîn­te­ce de stea”, magis­tral ilus­trat de gra­fi­cia­nul Mari­an Avra­mes­cu. Mul­țu­mesc, Maes­tre!

Iată un poem din acel volum:

Cîn­tec de lea­găn

Nani-nani, dormi, iubi­re,
În căma­şa lui de mire.

Înge­rul ce te veghea­ză
Are veş­nic ple­o­a­pa trea­ză,

Dar tu dormi! În rugă­ciu­ne
Des­pre tine îi voi spu­ne

Ca o noap­te şi‑o vecie
Som­nul neve­ghe­at să-ţi fie.

Şi cu pati­mă-am să‑l rog
Să tri­mi­tă-un ino­rog,

Cu sfi­a­lă să te poar­te
Pe tărî­muri fără moar­te.

Pe tărî­muri de colin­de,
Unde lacri­ma se-aprin­de

În pri­viri ca o mara­mă
Moar­tea să n‑o bagi în sea­mă.

Nani-nani, dormi în pace
Cu sfi­a­lă să te-mbra­ce

Luna. Îngeri, zîne bune
Lîn­gă per­na-ţi să se-adu­ne.

Cu iubi­re să-ţi şop­teas­că
O colin­dă-mpă­ră­teas­că

Des­pre Fiul din Tărie
Care som­nul ni‑l învie…

Dormi şi înge­rul să-ţi spu­nă
Pen­tru mine, „Noap­te bună!”


Man­ga­lia News, 22.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply