Un an reușit pentru Ana-Maria Pîrvu și Andreea Beatrice Ana, luptătoarele din Mangalia, premiate la Gala Laureaților FRL 2019

0
560

Un an reu­șit pen­tru Ana-Maria Pîr­vu și Andre­ea Bea­tri­ce Ana, lup­tă­toa­re­le din Man­ga­lia, pre­mi­a­te la Gala Lau­rea­ți­lor FRL 2019.

Pîr­vu Ana Maria, Argint, la Olim­pi­a­da Cade­ti­lor, iar Ana Andre­ea Bea­tri­ce:
Loc 3 Camp.Mondial Seni­ori U23,
Loc 3 Camp.European Seni­ori U23,
Loc 3 Camp.European Seni­ori,
Loc 3 Camp.European Juni­ori.

A trans­mis Oan­cea Mari­an Geor­ge, antre­nor, lau­re­at.


UPDATEAso­ci­a­tia Spor­ti­va Lup­te Con­stan­ta:

11.12.2019 Bucu­rești, Gala Lau­rea­ți­lor Fede­ra­ti­ei Roma­ne de Lup­te!

Lau­rea­ții Jude­țu­lui Con­stan­ța sunt:
Spor­ti­vii Răzvan Arnă­ut, Tița Flo­rin și antre­nor Gri­gore Ghe­or­ghe.
Spor­ti­ve­le Ana Andre­ea, Ana-Maria Pâr­vu și antre­nor Oan­cea Geor­ge Mari­an.
Spor­ti­va Ale­xan­dra Voi­cu­les­cu și antre­nor Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel.
Îi feli­ci­tăm și le urăm suc­ces în con­ti­nu­a­re, nu îna­in­te de a mul­țumi Pre­șe­din­te­lui Aso­ci­a­ți­ei Jude­țe­ne de Lup­te, Vicol Vasi­le și Pre­șe­din­te­lui ono­ri­fic, Pam­bu­ca Gigi.


Man­ga­lia News, 14.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply