Și anul acesta, micii colindători de la Școala Gala Galaction au venit cu uratul, de Sărbători, la directorul Polaris M Holding Mangalia [Foto/VIDEO]

0
448

”Toc­mai ce am avut plă­ce­rea de a fi colin­dat de pri­chin­de­ii cla­sei I C, de la Școa­la Gala Galac­tion, îndru­mați de doam­na învă­ță­toa­re Geor­gi­a­na Simio­nov! Vă mul­țu­mesc pen­tru acest dar fru­mos și vă doresc, vouă și fami­li­i­lor voas­tre, SĂRBĂTORI FERICITE!” 🎄

Sem­nea­ză: Ing. Flo­rin Jia­nu, direc­to­rul Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia.

MN — Tot fru­mos, cu niș­te colin­dă­tori minu­nați, a fost și anul tre­cut: Micii colin­dă­tori de la Școa­la Gala Galac­tion, cu ura­tul, de Săr­bă­tori, la Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia [Foto/VIDEO]


Man­ga­lia News, 17.12.2019. (sur­sa: Face­bo­ok).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply