Românul care conduce imperiul familiei Trump [VIDEO]

1
492

Inter­viu-eve­ni­ment, la Sin­te­za zilei. Poves­tea nești­u­tă a româ­nu­lui care a deve­nit omul de încre­de­re al fami­li­ei Trump.

Este vor­ba des­pre Gabriel Con­stan­tin, omul care a ajuns în vâr­ful lumii, dar care nu a uitat nici­o­da­tă de unde a ple­cat.

A ple­cat în stră­i­nă­ta­te, în urmă cu 20 de ani cu un sin­gur gând — ace­la de a deve­ni OM. Însă poves­tea lui de suc­ces înce­pe din Dru­mul Tabe­rei, aco­lo unde a copi­lă­rit.

Îmi aduc amin­te că ple­cam de aca­să la 8, dacă îmi era foa­me, veneam să mănânc ceva, dacă nu ajun­geam aca­să când se lăsa soa­re­le. Aveam trei lei mereu în pan­tof ca să îmi iau îngheţa­tă la cor­net. Ţin min­te că îmi lăsau părinţii două bețe de chi­bri­turi, unu dacă se rupe, după aia gata, după ace­ea mân­cai mân­ca­rea rece”, poves­teș­te Gabriel Con­stan­tin.

Iubeș­te fotba­lul și scri­ma, spor­tu­ri­le copi­lă­ri­ei lui.

Însă, ca ori­ce copil care s‑a năs­cut îna­in­te de 1989, Gabriel încă are înti­pă­ri­te în min­te zidu­ri­le ridi­ca­re de un sis­tem mult prea dur.

O ches­tie care nu mi‑a plă­cut nici­o­da­tă e ‘nu putem să vor­bim des­pre asta’. Mereu m‑a deran­jat. Chiar dacă eram foar­te mic mă deran­ja când mi se spu­nea că ‘nu avem voie să ne uităm la tele­vi­zor, nu avem voie video, avem două case­te video, dar să nu mai spui la nimeni că avem video’ ”, își amin­teș­te Gabriel Con­stan­tin.

Decem­brie, 1989. Gabriel era la Băi­le Felix, în can­to­na­ment, cu cole­gii de la scri­mă, antre­no­rul le‑a spus doar că în Capi­ta­lă e răz­boi, asta în timp ce româ­nii se lup­tau pen­tru ca el şi alţi tineri să aibă şan­sa unei vieţi mai bune, mai sigu­re, mai libe­re.

Ne‑a pus antre­no­rul să dor­mim toţi sub pat, nu ştiu de ce, dar toţi copi­ii am dor­mit sub pat. Tre­bu­ia să ne întoar­cem pe 24 şi ne-am întors pe 27 sau 28. Îmi aduc amin­te când am tre­cut pe la Ori­zont şi era un tanc şi era cine­va mort pe tanc.

Încă nu vor­beam, totul era ca un vis, nu era ca o rea­li­ta­te, nu le venea să cre­a­dă nici lor! Deci nu am vor­bit prea mult nici în casă pen­tru că fri­ca aia… După ace­ea medi­ul eco­no­mic şi impac­tul pe care le-am avut în ţară a fost ceva de nedes­cris!”, spu­ne Gabriel Con­stan­tin.

Iar atunci, în min­tea lui Gabriel s‑a năs­cut ide­ea de a eva­da. Pasul l‑a făcut însă abia la 22 de ani, după ce a murit tatăl lui.

Tatăl său i‑a şop­tit că vise­le nu au limi­tă, că dacă mun­ceşti sufi­cient de mult vei ajun­ge aco­lo unde îţi doreşti. 

Mai mult, pe antena3.ro


Man­ga­lia News, 21.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Dar ce obse­da­ta e tipa asta sa-si ara­te fashio­nul: pal­to­nul, imbra­ca­min­tea de dupa pal­ton, parul… tinu­ta, ca in fata foto­gra­fu­lui, plus inte­ba­ri­le de mul­te ori idi­oa­te…

Leave a Reply