Rock pentru Revoluție și povestea imnului „Timișoara“, care s‑a născut în urmă cu 30 de ani [VIDEO]

0
306

Melo­dia „Timi­șoa­ra“ a for­ma­ți­ei Pro Musi­ca, con­si­de­ra­tă cel mai fru­mos imn al Revo­lu­ți­ei din 1989, are par­te de un nou remix, vari­an­ta 2019 a aces­te­ia fiind apre­cia­tă așa cum se cuvi­ne de către melo­ma­nii din întrea­ga țară.

Sunt 30 de ani de când, cu dure­re, sân­ge și sacri­fi­ciu suprem, Timi­șoa­ra a deve­nit pri­mul oraș liber de comu­nism din Româ­nia. Des­pre ero­ii ace­lor zile vor­beș­te acest cân­tec… Ne adu­cem amin­te și de tine, dra­gul nos­tru Lică…, iți auzim tobe­le pe aceas­tă pie­să și ele sună ca niș­te bătăi de ini­mă veni­te din abis. O lacri­mă veș­ni­că în amin­ti­rea voas­tră!“, spu­ne Ilie Ste­pan.

Cites­te mai mult pe: pressalert.ro


Man­ga­lia News, 21.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply