Povestea fierarului din Apuseni: Sunt un om care-şi urmează pasiunea (Komakiza 4)

0
977

Ema­nu­el Beze­ri­ţă bate fie­rul cât e cald. S‑a năs­cut şi a tră­it toa­tă via­ţa la oraş, dar în urmă cu câte­va luni, fie­ra­rul s‑a retras la Pia­tra Crai­vii, aco­lo unde se pre­su­pu­ne că ar fi fost ulti­mul refu­giu al rege­lui Dece­bal. Şi‑a con­stru­it o căsu­ţă şi un ate­li­er şi a rea­dus la via­ţă un meş­teşug antic: face arme şi unel­te daci­ce. Poves­tea lui extra­or­di­na­ră, acum:

Ema­nu­el Beze­ri­ţă este un fie­rar ieșit din comun. Este pasio­nat de arme daci­ce. A învă­ţat să le facă de la cei mai în vâr­stă şi s‑a mutat în Munţii Tras­că­u­lui, în apro­pi­e­rea vechii cetă­ţi de la Pia­tra Crai­vii, des­pre care se spu­ne că ar fi fost ulti­mul refu­giu al lui Dece­bal: „Mi-am dat sea­ma că n‑are rost să-mi bat capul cu ori­ce altă pros­tie, ci fac exact ceea ce-mi pla­ce, ăsta‑i locul meu, ăsta‑i dru­mul meu, asta fac. Punct. Eu nu o fac pen­tru turism, nu‑i pen­tru bani asta. Banii mi‑i fac exclu­siv din fie­ră­rie”.

S‑a mutat de la Baia Mare în Crai­va Veche, nu depar­te de Alba Iulia și este sin­gu­rul locu­i­tor al aces­tei așe­ză­ri, pen­tru că satul a fost pus­tiu în ulti­mii 50 de ani. Săte­nii au fost mutați din cau­za unei alu­ne­cări de teren, în urma căre­ia doar zidu­ri­le bise­ri­cii au scă­pat nea­tin­se.

Ema­nu­el Beze­ri­ţă: „Oame­nii din satul vecin, care or fost muta­ţi de aici, o babă o zis că îs refu­gi­at siri­an. Nu‑s. Alţii or zis că am fugit de la puş­că­rie şi m‑am ascuns aici. Nu. În timp şi-or dat sea­ma cam ce fac şi s‑or prins că eu fac un lucru fain. Nu‑s un săl­ba­tic şi nu mă con­si­der un dac liber sau ceva extra­or­di­nar, ci pur şi sim­plu un om care-şi urmea­ză pasiu­nea, un pic în mod extrem, dar întot­dea­u­na oame­nii care or făcut ceva or vrut să iasă din zona de con­fort. Depă­şeşti limi­te doar dacă ieşi din zona de con­fort, dacă nu, poţi să stai lini­ş­tit să faci poze şi să-ţi dai che­ck-in”.

Ema­nu­el are cont de Face­bo­ok, chiar dacă tră­ieș­te fără apă curen­tă, lumi­nă sau gaz. Este felul prin care pro­mo­vea­ză unel­te­le daci­ce făcu­te de mâi­ni­le sale. Arhe­o­lo­gii au des­co­pe­rit, în ulti­mii ani, mul­te din­tre secre­te­le pre­lu­cră­rii fie­ru­lui din ace­le tim­puri. Ast­fel, misiu­nea fie­ra­ru­lui a deve­nit un pic mai ușoa­ră.

Con­ti­nu­a­rea și VIDEO, pe digi24.ro


GALERIE FOTO cu rea­li­ză­ri­le recen­te ale fie­ra­ru­lui din Apu­seni — Koma­ki­za:

MN: Des­pre Ema­nu­el Beze­ri­ță, sau Koma­ki­za, fie­ra­rul din Apu­seni, am publi­cat mai mul­te arti­co­le inte­re­san­te, pe care le puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 20.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply