Polaris M Holding — Punct Lucru MANGALIA angajează operator facturare!

0
365

Pola­ris M Hol­ding — Punct Lucru MANGALIA anga­jea­ză ope­ra­tor fac­tu­ra­re!

Spe­ci­fi­ca­ti­i­le pos­tu­lui:
• Nivel minim de stu­dii: medii;
• Cunos­tin­te de ope­ra­re PC: Excel, Word;
• Cunos­tin­te­le de con­ta­bi­li­ta­te pri­ma­ră sau expe­rien­ță pe un post simi­lar, con­sti­tu­ie un avan­taj.

Carac­te­ris­tici per­so­na­le:
• Ama­bi­li­ta­te,
• Aten­tie dis­tri­bu­ti­va si capa­ci­ta­te de con­cen­tra­re,
• Adap­ta­re la sar­cini de lucru schim­ba­toa­re,
• Com­por­ta­ment adec­vat (lim­baj, ves­ti­men­ta­tie, reguli de poli­te­țe).

CV-uri­le se pot tri­mi­te la adre­sa de e‑mail [email protected], sau pot fi depu­se per­so­nal, la sedi­ul Pola­ris din Man­ga­lia, str. Mihai Vitea­zu, nr. 10E.


Man­ga­lia News, Marți, 3 decem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply