Ovidiu Sorin Cupșa: TREI LUCRURI NU SUNT DE VÂNZARE!

0
409

Trei lucruri nu sunt nici­o­da­tă de vân­za­re: Icoa­ne­le, poze­le cu părin­ții și dra­pe­lul țării!” Citat din tatăl meu: Teo­dor, fiul lui Vasi­le, fiul lui Pavel, fiul Gla­ne­ta­șu­lui. Dum­ne­zeu să‑i odih­neas­că în pace!

Trei lucruri nu sunt de vân­za­re
Și nici­o­da­tă de uitat!
Ele-ți sunt cale și-ncer­ca­re
Și te fac om ade­vă­rat.

Întâi de toa­te e Cre­din­ța
În Dum­ne­zeu ce a cre­at,
Pămân­tul, Cerul și Fiin­ța
Și Via­ță tutu­ror ne‑a dat.

Stră­bu­nii, Bunii și Părin­ții,
Lup­tând, mun­cind, iubind, spe­rând…
La dreap­ta Lui sunt azi, cu sfin­ții -
Să‑i ai în sufle­tu-ți ori­când!

Și veș­nic min­tea s‑o ai trea­ză,
Dra­pe­lul țării să nu‑l dai,
Căci el dea­su­pra ta veghea­ză
Fami­lia, Casa, tot ce ai!

Cre­din­ță, Dra­gos­te și Pace -
Le aperi tu, le apăr eu!
Atunci când — ori­ce ni s‑ar face -
Trei lucruri vom păs­tra mereu!

Ovi­diu Sorin Cup­șa, 29 decem­brie 2019.

MN: Din scri­e­ri­le pli­ne de sub­stan­ță ale dr. ing. Ovi­diu Sorin Cup­șa, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat mai mul­te pagini cu arti­co­le ce pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, publi­cat 30.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply