Ovidiu Sorin Cupșa: LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

0
323

Ovi­diu Sorin Cup­sa: LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

Dum­ne­zeu ne‑a dat o ţară, un popor şi un des­tin,
O isto­rie mile­na­ră şi un vii­tor sublim.
Nu‑i pământ pe lumea asta mai fru­mos şi mai bogat,
Nu e colţ de cer sub soa­re mai senin şi mai curat.

Tot ce e – “pământ şi apă”, „râu şi ram”, „munţi şi câm­pie” –
Astăzi noi le-avem pe toa­te, vre­mel­nic, în cus­to­die;
Noi sun­tem popo­rul astăzi pen­tru astă sfân­tă ţară,
Noi îi dăm în zori bine­țe şi o‑mbrăţişăm în sea­ră.

Noi îi scri­em azi isto­ria, noi îi dese­năm hota­rul,
Noi îi sun­tem bucu­ria, noi îi sun­tem şi ama­rul.
Doar de noi depin­de astăzi cum îi cul­ti­văm mân­dria
Şi‑n ce fel întrea­ga lume azi pro­nu­nţă: “ROMÂNIA”.

Ne pri­vesc de sus părinţii ce-au căzut la dato­rie,
Ori lup­tând cu arma‑n mână, ori mun­cind pe a ei glie;
Ne pri­vesc de jos copi­ii, care cresc sub al ei nume
Şi, cres­când, ne cer să aibă bunăs­ta­re şi renu­me.

Astăzi, toţi de-un neam şi-un suflet să‑l rugăm pe Dum­ne­zeu
Să ne dea înte­lep­ciu­nea şi pute­rea Sa, mereu,
Şi cu toţi — români din ţară, români de pes­te hota­re -
Să cân­tăm „Mulţi ani tră­i­as­că!”, pen­tru Româ­nia Mare!

Ovi­diu Sorin Cup­șa, la 1 Decem­brie 2019.


Man­ga­lia News, 01.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply