Orașele din România cu cele mai multe femei

0
354

Con­form recen­sămân­tu­lui din 2011, Româ­nia are o popu­la­ție de 20.121.641 de locu­i­tori, iar majo­ri­ta­re sunt feme­i­le. Iată ora­șe­le din Româ­nia cu cele mai mul­te femei:

Sur­prin­ză­tor sau nu, în capul lis­tei cu ora­șe­le din Româ­nia cu cele mai mul­te femei se află chiar Bucu­rești­ul. Bucu­rești­ul este cea mai deze­chi­li­bra­tă loca­li­ta­te din punc­tul de vede­re al rapor­tu­lui femei-băr­bați, în Capi­ta­lă fiind cu 123.119 mai mul­te femei decât băr­bați (900.552 femei, 777.433 băr­bați). Rapor­tul este de 1.15 la 1, în favoa­rea feme­i­lor.

Bucu­rești, Bis­tri­ța-Năsă­ud, Timiș – prin­tre ora­șe­le și jude­țe­le din Româ­nia cu cele mai mul­te femei

Și în Bis­tri­ța-Năsă­ud sunt mai mul­te femei decât băr­bați. Date­le Recen­sămân­tu­lui Popu­la­ți­ei și al Locu­in­țe­lor, din 2011, rele­vă fap­tul că, în jude­țul Bis­tri­ța-Năsă­ud, numă­rul feme­i­lor îl depă­șeș­te pe cel al băr­ba­ți­lor cu aproa­pe trei mii de per­soa­ne.

Mai mult, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply