Omul trebuie să se adune din risipirea lui! Acolo unde am copilărit eu, Dumnezeu făcea parte din familie! (Dorel Vișan) VIDEO

0
448

Omul tre­bu­ie să se adu­ne din risi­pi­rea lui! (Dorel Vișan). 

”Buni­cii noş­tri ne-au cres­cut alt­fel. Mai în sără­cie, dar mai aproa­pe de Dum­ne­zeu… Da, mân­cau cu mâna, dar erau mai feri­ci­ţi. Acum avem câte zece tacâ­muri, dar nu ştim ce mân­căm. Româ­nul tre­bu­ie să se adu­ne din risi­pi­rea lui! Româ­nia sea­mă­nă cu un stup bezme­tic. Am por­nit pe un drum greşit şi nici măcar acum nu ne dăm sea­ma unde ne aflăm. Nu mai avem noroc de coman­danţi care să ne adu­ne, care să ne înţe­lea­gă şi care să ştie să ne mobi­li­ze­ze. Aici este mare­le necaz”.

Dorel Vișan: ”Aco­lo unde am copi­lă­rit eu, Dum­ne­zeu făcea par­te din fami­lie!” ”Omul se întoar­ce mereu la ori­gini. Se întoar­ce sub for­mă de nor, sau sub for­mă de dor…”

Sur­sa: Ale­xan­dria Libră­rii. ”Dacă nu citești la timp, înțe­legi prea târ­ziu”.

Dorel Vișan și Euge­nia Vodă — Pro­fe­si­o­niș­tii — TVR1.

Citiți și: „Omul tre­bu­ie să se adu­ne din risi­pi­rea lui”.


Man­ga­lia News, 26.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply