Nadia Comăneci a rememorat fuga din ’89: ‘Am sărit șapte garduri de sârmă ghimpată! Ne-au avertizat că ne împușcă’

0
439

În urmă cu 30 de ani, Nadia Comă­neci (58 de ani), “Zei­ţa de la Montre­al”, fugea din Româ­nia comu­nis­tă, tre­când clan­des­tin gra­ni­ţa în Unga­ria și ajun­gând apoi în Aus­tria și Sta­te­le Uni­te.

Fos­ta mare gim­nas­tă a dez­vă­lu­it deta­lii nești­u­te des­pre eva­da­rea ei, în decem­brie 1989, cu doar câte­va zile îna­in­te de căde­rea regi­mu­lui Nico­lae Ceau­șes­cu. Spor­ti­va care obţi­nu­se pri­me­le note de 10 la o edi­ţie a Jocu­ri­lor Olim­pi­ce avea 28 de ani, a poves­tit cum a fost nevo­ită să fugă din țară, cum a sărit 7 gar­duri ghim­pa­te, cum au tre­cut gra­ni­ța în miez de noap­te și cum a fost prin­să de un gră­ni­cer.

Un român sta­bi­lit de mult în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii a ajutat‑o pe Nadia Comă­neci să trea­că gra­ni­ţa. Totul a fost pla­ni­fi­cat cu mult timp îna­in­te, în cel mai mic deta­liu, după cum a poves­tit marea cam­pi­oa­nă. Pen­tru a nu da nimic de bănu­it, Nadia și  fra­te­le ei Adri­an au mers de nenu­mă­ra­te ori la Sân­ni­co­lau Mare. Doreau să demon­stre­ze că au cunoş­tinţe în zonă, pen­tru că erau per­ma­nent moni­to­ri­zați de către auto­ri­tăți. Numai că, într‑o noap­te, Nadia ală­tu­ri de alte şase per­soa­ne, au fugit. Au tre­cut gra­ni­ţa pe la Cen­ad.

«Dorin­ța de liber­ta­te era foar­te mare!»

Tra­ver­sa­rea gra­ni­ţei s‑a făcut prin­tr-un loc fără sâr­mă ghim­pa­tă, însă au dat pes­te doi gră­ni­ceri din loca­li­ta­tea Kis­zom­bor. De aici au fost duşi la un post de poli­ţie maghiar, iar Nadia a fost recu­nos­cu­tă ime­di­at. Auto­ri­tă­ţi­le maghia­re au vrut să tri­mi­tă îna­poi o par­te din grup, dar Nadia s‑a opus vehe­ment: ”Dacă plea­că ei, plec şi eu!” . Apoi, din Unga­ria au ple­cat în Aus­tria.

”Am sărit vreo 7 gar­duri ghim­pa­te şi n‑aveam voie să ieşim la şosea pen­tru că eram într-un loc în care nu era picior de om. Cei care con­du­ceau maşi­na au spart un far că era noap­te şi au spus: Nu ieşi­ţi decât dacă vedeţi o maşi­nă cu un sin­gur far! Zici că poves­tesc un film din 007. Nici nu imi vine să cred. Nici măcar nu mă gân­deam la peri­co­le­le pe care le aveam!

La un moment dat ne-au spus «Nu faceţi gălă­gie, când tre­ceţi gra­ni­ţa nu vor­bi­ţi şi dacă vă somea­ză cine­va nu aler­ga­ţi, că vă împu­ş­că!» Dar cred că noi eram inconş­ti­enţi de toa­tă ches­tia asta! Era ide­ea de a ajun­ge la final!

Era ide­ea de liber­ta­te, cred că era atât de mare dorinţa de liber­ta­te încât nu mai con­ta nimic! Era ori asta, ori o via­ţă cum era aca­să!”, a spus Nadia. […]

Con­ti­nu­a­rea, pe libertatea.ro    


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply