Mircea Bezergheanu: O parte din mine. Cel mai recent montaj video cu Fundătura Ponorului [VIDEO]

0
376

Mir­cea Bezer­ghea­nu: O par­te din mine. Cel mai recent montaj video cu Fun­dă­tu­ra Pono­ru­lui.

”O par­te din mine. Ulti­mul montaj video cu Fun­dă­tu­ra Pono­ru­lui. Nu am sim­țit nevo­ia să folo­sesc tranzi­ții sau efec­te miro­bo­lan­te, am con­si­de­rat că nu mai avea nevo­ie de briz-bri­zuri…”.

MN: Vă reco­man­dăm cu drag să vizio­nați aici arti­co­le­le des­pre și cu artis­tul foto­graf Mir­cea Bezer­ghea­nu, publi­ca­te de‑a lun­gul ani­lor de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News.

La Mulți Ani, Maes­tre Mir­cea Bezer­ghea­nu! Toa­tă sti­ma și admi­ra­ția, pen­tru tot ceea ce faceți, împre­u­nă cu cei­lalți ”nebuni fru­moși” care ”vânea­ză” mii­mi­le de secun­dă, ima­gi­ni­le per­fec­te, pen­tru a le imor­ta­li­za în memo­ria came­re­lor de foto­gra­fi­at și a ni le oferi nouă, pri­vi­to­ri­lor avizi de Artă și de Fru­mos! Cu ple­căciu­ne, Mul­țu­mim!


Man­ga­lia News, 27.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply