Minoră din satul Vânători, comuna Pecineaga, DISPĂRUTĂ DE ACASĂ! Dacă ați văzut‑o, sunați la Poliție

0
516

Poli­ţi­ş­tii au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia lui CĂLIN ELENA-MARINELA, de 15 ani, din satul Vână­tori, comu­na Peci­nea­ga.

Marți, în jurul orei 11.40, aceas­ta a ple­cat în mod volun­tar de la uni­ta­tea de învă­țământ, împre­u­nă cu o per­soa­nă de sex mas­culin, fără a reve­ni până în pre­zent la domi­ci­liu.

SEMNALMENTE 

Înă­lţi­me 1,50–1,60 m, gre­u­ta­te 60 de kilo­gra­me, ochi căprui, păr cas­ta­niu cu șuvițe blon­de, față ova­lă, ten măsli­niu.

ÎMBRĂCĂMINTE

La data dis­pa­ri­ți­ei, mino­ra pur­ta pan­ta­loni de tip blue-jeans, blu­ză și gea­că de culoa­re gri, adi­dași albaș­tri și fes de culoa­re crem.

Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Pos­tul de Poli­ție Peci­nea­ga, tel. 0241/858.509, sau Dis­pe­ce­ra­tul I.P.J. Con­stan­ța, tel.0241.611364, int. 20005.


Man­ga­lia News, 18.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply