Marți se întrerupe curentul electric în comunele 23 August și Pecineaga. Vezi Programul întreruperilor din regiunea Dobrogea, în această săptămână

0
453

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea 09 — 15 decem­brie 2019. Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor, după pro­gra­mul indi­cat mai jos.

Marţi, 10 Decem­brie 2019:

Comu­na 23 August — în tota­li­ta­te, inclu­siv Vile Pla­ja 23 August; Pes­ca­rie 23 August; Puturi RAJA – Sur­sa Dul­ces­ti, Fer­ma Vie şi Fer­ma Agro – între­ru­pe­re tota­lă, între ore­le 08:30 — 16:30.

Mier­curi, 11 Decem­brie 2019:

Comu­na Peci­nea­ga, stra­zi­le: Nico­lae Ior­ga, Nico­lae Titu­les­cu, Vana­tori, Mihai Emi­ne­scu, Nico­lae Bal­ces­cu, Ioan Sla­vici, Ion Minu­les­cu, ale­ea Tran­da­fi­ru­lui, Nar­ci­sei, Zam­bi­lei, Lil­i­a­cu­lui şi Spe­ran­tei – între­ru­pe­re tota­lă, între ore­le 08:30 — 16:30.

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor de ener­gie elec­tri­că din aceas­tă săp­tămâ­nă, în regiu­nea Dobro­gea (jude­țe­le Călă­rași, Con­stan­ța, Ialo­mi­ța și Tul­cea), poa­te fi des­căr­cat de aici:

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 09.12.2019 — 15.12.2019


Man­ga­lia News, 09.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply