Mangalia. Parcarea dintre Casa Tineretului și Gară a fost FINALIZATĂ

0
507

REPLICA: Pri­mă­ria Man­ga­lia a fina­li­zat lucră­ri­le la par­ca­rea din­tre Casa Tine­re­tu­lui și Gară. Anun­țul a fost făcut de pri­ma­rul Cris­ti­an Radu. ”Am ter­mi­nat lucră­ri­le la par­ca­rea din­tre Casa Tine­re­tu­lui și Gară. Am înce­put să tra­săm locu­ri­le de par­ca­re, iar în peri­oa­da urmă­toa­re le vom repar­ti­za loca­ta­ri­lor blo­cu­ri­lor din zonă, în func­ție de soli­ci­tări. Lucră­ri­le la par­că­ri­le de reșe­din­ță con­ti­nuă în cele­lal­te zone ale ora­șu­lui, pe locul fos­te­lor gara­je. Ne cerem scu­ze pen­tru discon­for­tul cre­at pe dura­ta lucră­ri­lor”,  a trans­mis edi­lul.

M.P, replicaonline.ro, 11.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply