Mădălina Mirea: La mulți ani, România, Țara mea! La mulți ani, românilor de pretutindeni!

0
908

Unde, oare, cuvân­tul „dor” e mai româ­nesc, unde, oare, Car­pa­ții sunt mai semeți, unde, oare, Dună­rea își ter­mi­nă călă­to­ria…? Doar la noi! Doar Aca­să. Doar în Româ­nia!

Sunt mân­dră că sunt român­că, indi­fe­rent de vre­muri și de vremi. Am pri­mit edu­ca­ția patri­o­tis­mu­lui. Așa era la noi în casă… Să-ți iubești țara, să ai Dem­ni­ta­te, să fii Om! Știu. Sunt alte vre­muri, pare desu­et… Dar dacă dis­pa­re și patri­o­tis­mul, dis­pa­re tot… Un om fără tre­cut, fără isto­rie, e ine­xis­tent. Așa e și cu țara asta. Tre­cu­tă prin mul­te, dar e a noas­tră.

Româ­nia mea, îți doresc bine­cu­vân­ta­rea, liniș­tea și feri­ci­rea pe care le meriți din plin.

La mulți ani, Țara mea! La mulți ani, Româ­nia!

Mădă­li­na Mirea, Dumi­ni­că, 1 Decem­brie 2019.


MN: Vă invi­tăm să citiți și: Mădă­li­na Mirea: ‘Când părin­te­le tău a fost cadru mili­tar și se pră­pă­deș­te, copi­lul cel mai mare din fami­lie pri­meș­te dra­pe­lul…’


Man­ga­lia News, 01.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply