LA MULȚI ANI, ARCA TV, Televiziunea românilor de pretutindeni!

0
538

LA MULȚI ANI, ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni!

MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este ono­rat să fie par­te­ner media ofi­ci­al Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, încă de la lan­sa­rea aces­tui post, ală­tu­ri de TVR Inter­națio­nal. Mul­țu­mim, pen­tru tot, Lucian Bla­gaCEO Arca TV! Un An Nou mai bun, cu sănă­ta­te și bucu­rii! Cal­de salu­tări și urări de bine în Noul An, între­gii echi­pe Arca TV! Pro­iec­tu­lui Arca TV i‑am dedi­cat un seri­al de arti­co­le pe care le puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 31.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply