ISU Constanta: Rămâneți un membru al familiei, nu doar un număr într‑o statistică!

0
340

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Româ­nia: 44 de acci­den­te, 19 per­soa­ne dece­da­te și 33 grav răni­te…, doar în ulti­me­le 48 de ore! Este FOARTE MULT, este EXTREM DE MULT!

Vă rugăm să înțe­le­geți că neres­pec­ta­rea regu­li­lor ruti­e­re vă poa­te cos­ta via­ța!

Și mai înțe­le­geți ceva: Săr­bă­tori sunt și la anul… și pes­te doi ani… și pes­te 10 ani… și pes­te 50 de ani.

Nu vă mai gră­biți, pen­tru că o oră pe care cre­deți că o câști­gați, vă poa­te cos­ta via­ța!

Dacă ești la volan și vezi acest mesaj, închi­de ime­di­at tele­fo­nul…, ești în peri­col să faci un acci­dent!

Dacă ești pasa­ger, citeș­te cu voce tare, să audă și șofe­rul!

P.s: Mul­țu­mim poli­țiș­ti­lor ruti­eri și tutu­ror sal­va­to­ri­lor pom­pieri, care au făcut efor­turi supra­o­me­nești pen­tru a sal­va per­soa­ne­le încar­ce­ra­te!

Știm că fie­ca­re dra­mă pe care au văzut‑o a lăsat urme gre­le în sufle­te­le lor!

Este foar­te greu să îți stă­pâ­nești lacri­mi­le, atunci când vezi des­ti­ne de tineri frân­te, din negli­jen­ță și nea­ten­ție!

Nu uitați: - Via­ța are pri­o­ri­ta­te și aca­să vă așteap­tă cei dragi!


Man­ga­lia News, 27.12.2019. (sur­sa: ISU Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply