Hoţii de cârnaţi au băgat spaima în locuitorii unui cartier din Mangalia [VIDEO]

0
695

Cetă­ţe­nii unui car­ti­er din Man­ga­lia strâng rân­du­ri­le, după ce în zonă a apă­rut o ame­ninţa­re nea­ş­tep­ta­tă de săr­bă­tori — hoţii de câr­na­ţi. După ce o feme­ie a rămas fără afu­mă­tu­ri­le lăsa­te la rece, în cur­te, veci­nii s‑au mobi­li­zat pen­tru a prin­de făp­ta­şii. Au făcut publi­ce ima­gi­ni­le de pe came­re­le de supra­ve­ghe­re în care apar doi sus­pe­cţi şi au depus plân­ge­re la poli­ţie. Spun că nu se simt în sigu­ranţă, atâ­ta timp cât hoţii de câr­na­ţi umblă liberi pe străzi.

Aceşti hoţi încă neprinşi au pus pe jar un car­ti­er întreg din Man­ga­lia. Sunt auto­rii unui furt de câr­na­ţi care a stri­cat săr­bă­to­ri­le unei întregi fami­lii.

Vic­ti­mă: Nu toţi câr­na­ţii i‑au luat. Mi-au lăsat unul. 
Vic­ti­mă: Cert e că atunci când am des­co­pe­rit, am des­chis fri­gi­de­rul şi l‑am găsit gol. M‑am gân­dit la sigu­ranţa mea. Puteau să intre pes­te noi în casă…

Cele aproa­pe 10 kilo­gra­me de câr­na­ţi au fost lua­te chiar în pri­ma noap­te de Cră­ciun. Hoţii s‑au ser­vit din fri­gi­de­rul lăsat în cur­te, într-un foişor. Fur­tul a fost des­co­pe­rit când oame­nii voiau să se pună la masă, pen­tru micul dejun. 

Au fost nevo­iţi să cea­ră aju­tor de la rude ca să sim­tă că e zi de săr­bă­toa­re.

Con­ti­nu­a­rea cu VIDEO, pe observator.tv


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply