Happy Solstice! Solstiţiul de iarnă, sărbătorit la Stonehenge [Foto/VIDEO]

0
326

Happy Sols­ti­ce! Sols­ti­ţi­ul de iar­nă, săr­bă­to­rit la Sto­ne­hen­ge.

Pe data de 22 decem­brie a.c, la Sto­ne­hen­ge (Wilt­shi­re, Anglia), sols­ti­ţi­ul de iar­nă a fost săr­bă­to­rit de pes­te 5.000 de oameni.

Mulţi au aştep­tat toa­tă noap­tea în apro­pi­e­rea situ­lui arhe­o­lo­gic, să poa­tă să par­ti­ci­pe la acest eve­ni­ment şi să atingă pie­tre­le mile­na­re. După ore­le 7.00 a.m, a fost per­mis acce­sul liber la monu­ment.

Dru­izi, poeţi şi cân­tă­reţi, turi­şti de pe toa­te meri­dia­ne­le glo­bu­lui au salu­tat răsă­ri­tul soa­re­lui cu stri­gă­te de bucu­rie şi cu ura­rea: ”Sols­ti­ţiu feri­cit!” (Happy Sols­ti­ce!). Au răsu­nat tobe­le, s‑a dan­sat şi s‑au reci­tat poe­zii şi cân­te­ce pen­tru pace şi uni­ta­te.

Sols­ti­ți­ul de iar­nă mar­chea­ză înce­pu­tul ier­nii astro­no­mi­ce și este unul din­tre cele mai impor­tan­te momen­te săr­bă­to­ri­te la mis­te­ri­o­sul cerc de pie­tre de la Sto­ne­hen­ge. (A trans­mis din Lon­dra, Ioan Mari­us Tato­mir).


Man­ga­lia News, 24.12.2019. (Mul­țu­mim, Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply