Florin Iordanoaia: O carte, pentru un frate!

0
401

Flo­rin Ior­da­noa­ia: Fun­da­ţia Judeţea­nă pen­tru Tine­ret Con­stanţa, Clu­bul Spor­tiv „Marea Nea­gră” şi un grup de ini­ţi­a­ti­vă, am lan­sat o cam­pa­nie de strîn­ge­re a unor cărţi şi manu­a­le de lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă, lite­ra­tu­ră bele­tris­ti­că pen­tru copii (poveşti, poe­zii şi roma­ne).
Aces­tea vor fi dona­te copi­i­lor români din Cer­nă­u­ţi şi Buco­vi­na de Nord.
Avem deja cîte­va sute de cărţi, dar dorim să strîn­gem mai mul­te şi să le tri­mi­tem aco­lo unde este nevo­ie de ele.
Cei care doresc să con­tri­bu­ie cu o car­te, le pot adu­ce la Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia, în zile­le de luni-vineri, între ore­le 09.00–12.00. Pen­tru cei din alte loca­li­tă­ţi, vom sta­bili deta­li­i­le pen­tru a colec­ta aces­te cărţi.
Pe măsu­ra strîn­ge­rii aces­to­ra, vor fi tri­mi­se la Cer­nă­u­ţi.
Vă aştep­tăm!

Foto: Uni­ver­si­ta­tea din Cer­nauti.


Man­ga­lia News, 15.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply