FATA DIN VIS — Povești din interiorul nostru — Dana Fodor Mateescu

0
261

DANA FODOR MATEESCU: ”Poveș­ti­le mele sunt vii și mă scot din minți. Mă rod pe dină­un­tru. Le cert și le iubesc, le mân­gâi, apoi le gonesc, le ucid și le rea­duc la via­ță. Sunt ale mele. Une­ori, mă îmbra­că de sus până jos, mi se prind în păr, la gât și pe fie­ca­re deget. Eu însămi sunt o poves­te”.

Mi‑e dor de ea mereu, ca de iubi­re. Când nu pot să dorm, îmi amin­tesc de valuri, de mân­gâi­eri, de săru­tu­ri­le timi­de, buze arse de soa­re, de nisi­pul ca o pie­le de om iubit și de sco­ici­le care mă tăiau până la sân­ge. Și som­nul vine rapid, păti­maș ca un amant nemer­nic și prea plin de dra­gos­te…

O iubesc în toa­te ano­tim­pu­ri­le. O râv­nesc și luni și joi. Am vor­bit cu ea și iar­na, când sta­bi­lo­po­zii erau gla­zu­rați cu ghea­ță săra­tă. I‑am sim­țit vân­tu­ri­le iuți, pri­mă­va­ra, furia, urle­te­le, geme­te­le, am dor­mit pe pla­ja ei, în august, când totul se poa­te…

Am dor­mit? Nu! Clăn­ță­nit poa­te, că era un frig de cră­pau medu­ze­le. Dar eram tână­ră, ca și ea, nebu­nă, rea și incon­ști­en­tă.

Ste­le­le mă înghi­țeau, flămân­de, îmi venea să plâng de bucu­rie, îmi era și frig și cald și sete, eram săra­tă și iubi­tă, iar Paul Ciuci de la Com­pact cân­ta de zor „Fata din vis”, la Tea­trul de vară din Cos­ti­nești. Eu eram fata din vis! Toa­te fete­le din Cos­ti­nești erau fete din vis…

După atâ­ția ani, o pri­vesc în ochi. Sun­tem doar noi două. Ea e la fel: tână­ră, apri­gă, super­bă, când vese­lă, când tris­tă, când ver­de, când nea­gră, nici­o­da­tă liniș­ti­tă, e doar o apa­ren­ță. Eu m‑am schim­bat. Mult. Ea se uită în mine par­șiv și râde. Știe tot, nu poa­te fi min­ți­tă. Aude și vede tot ceea ce vreau să ascund, să astup, să opresc, să sufoc.

O aud: „De ce? Muchi­nu­țo, de ce?”

Nu‑s valuri, sunt vor­be. Nu‑i răs­pund. Cu mili­oa­ne de dege­te mă cuprin­de, se face că mă sugru­mă, dar nu…, doar mă spe­rie, mă loveș­te, mă săru­tă, mă miroa­se, apoi îmi dă dru­mul. Plea­că, vine, plea­că vine. Și e întot­dea­u­na aco­lo. Îmi știe toa­te secre­te­le.

Marea mea. Sunt fata din vis. Doi pes­că­ruși râd dea­su­pra noas­tră ca de o glu­mă bună: Haha­ha­ha­ha­hah!

Dana Fodor Mate­es­cu, noiem­brie 2018, în revis­ta­trei­spe.


MNArti­co­le­le sem­na­te de Dana Fodor Mate­es­cu și publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, pot fi citi­te AICI. Meri­tă! 😀 În ace­lași timp, vă invi­tăm să vizi­tați și colec­ți­i­le de artă popu­la­ră de pe Artizanescu.ro și să coman­dați obiec­te­le de arti­za­nat pre­fe­ra­te. Artizanescu.ro res­pec­tă tra­di­ți­i­le româ­nești!


Man­ga­lia News, 05.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply