Doamna profesoară Irina Marin de la Colegiul Economic Mangalia a plecat dintre noi… Mesaj de condoleanţe din partea colegilor

1
2150

Din par­tea Comi­si­ei de ima­gi­ne a Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, vă mul­țu­mesc pen­tru că ati fost ală­tu­ri de noi în momen­te feri­ci­te și vă rog să ne fiți ală­tu­ri și într-un moment atât de greu… Dorim să anun­țăm public tre­ce­rea pre­ma­tu­ră în nefi­in­ță a cole­gei noas­tre, prof. Marin Iri­na.

Doam­na pro­fe­soa­ră Iri­na Marin a ple­cat din­tre noi… Mesaj de con­do­leanţe

În noap­tea de Sfân­tul Nico­lae, doam­na pro­fe­soa­ră Iri­na Marin, de la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, a ple­cat din­tre noi, după o grea sufe­rinţă! Ne‑a pără­sit un om bun, inte­li­gent, doc­tor în fizi­că, un om cu suflet mare, cu o îna­l­tă ţinu­tă mora­lă şi pro­fe­sio­na­lă, o lup­tă­toa­re!

În aces­te momen­te de pro­fun­dă dure­re, colec­ti­vul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia este ală­tu­ri de fii­ce­le ei greu încer­ca­te! Tru­pul neîn­su­fleţit al cole­gei noas­tre va fi depus la cape­la Bise­ri­cii Sf. Mina. Drum lin, suflet curat! Dum­ne­zeu să te ia în gri­ja lui! Sin­ce­re con­do­leanţe, fami­li­ei îndu­re­ra­te!


Man­ga­lia News, 06.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply