Datinile iernii” — un frumos spectacol și o bogată expoziție cu bunătăți, organizate de Școala Gimnazială nr.3 Mangalia și Asociația de părinți Albatros, la Casa de Cultură

0
591

Aso­ci­a­ția de părinți Alba­tros, în par­te­ne­ri­at cu Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr.3 Man­ga­lia, a orga­ni­zat joi, 12 decem­brie, la Casa de Cul­tu­ră Man­ga­lia, spec­ta­co­lul „Dati­ni­le ier­nii”.

Cân­te­cul, dan­sul și voia bună i‑au înso­țit pe cei pre­zenți, iar foa­ie­rul a fost plin de bună­tăți și deco­ra­țiuni spe­cial pre­gă­ti­te pen­tru aceas­tă oca­zie. Tom­bo­la a fost momen­tul care a făcut mulți copii feri­ciți!


Man­ga­lia News, 14.12.2019. (A trans­mis prof. înv. pr. Cătă­li­na Dim­cea).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply