Dacia Edenica: Nu‑i mai dispreţuiţi pe bunicii voştri, dimpotrivă, lăudaţi-vă cu ei!

0
415

Dacia Ede­ni­ca: Nu‑i mai dis­preţui­ţi pe buni­cii voş­tri, dim­po­tri­vă, lău­da­ţi-vă cu ei! Ei nu au titluri nobi­li­a­re, nu au nici doc­to­ra­te (e drept că ei, decât un doc­to­rat la Spi­ru Haret, pre­fe­rau fără), dar au ceva mult mai valo­ros: erau con­tem­po­rani cu oame­nii de acum câte­va mii de ani.

Vreţi dova­da?

Iată cor­pul delict: ştrean­gu­ri­le ace­la cu ciu­curi, de la coar­ne­le boi­lor. Cele de la boii înju­ga­ţi la car au fost făcu­te de buni­ci­le voas­tre şi lega­te de buni­cii voş­tri. Cele din sculp­tu­ră au fost făcu­te şi lega­te de oame­nii de acum câte­va mii de ani. Dar sunt ace­lea­şi.

Ascul­ta­ţi ce vă spun: ştrean­gu­ri­le ace­lea cu ciu­curi sunt mai preţi­oa­se decât o maga­zie de titluri nobi­li­a­re şi decât trei dula­puri de doc­to­ra­te pe bune (pe cele de la Spi­ru Haret nici nu le luăm în cal­cul).

Voi, şi chiar spe­cia­li­ş­tii, cre­dea­ţi că sunt doar aşa, un arti­col deco­ra­tiv, ori că ciu­cu­rii sunt roşii ca să nu se deo­a­che boii de cât de fru­moşi sunt.

 

Dar nu. Ele sunt un docu­ment nepreţu­it pe care buni­cii voş­tri vi l‑au lăsat vouă: Cer­ti­fi­ca­tul de Con­ti­nu­i­ta­te în ori­gi­nal, dova­da că voi sun­teţi oame­nii locu­lui, nu aţi venit de nică­ieri, sun­teţi aici de când e lumea. Voi aici nu sun­teţi flo­tanţi, sun­teţi băş­ti­na­şi, sun­teţi gaz­de, musa­fi­rii, pofti­ţi sau nepofti­ţi, sunt alţii.

Iată, deci, cine au fost buni­cii voş­tri. Fiţi mân­dri de ei! Şi chiar încer­ca­ţi să le fiţi recu­nos­că­tori!


Man­ga­lia News, 26.12.2019. (sur­sa: daciaedenica.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply