CONCERT DE COLINDE, la Muzeul de Artă din Timișoara

0
493

Avem plă­ce­rea să vă invi­tăm dumi­ni­că, 22 decem­brie 2019, ora 18.00, la

Con­cer­tul de Colin­de

orga­ni­zat de Muze­ul de Artă Timi­șoa­ra și Filar­mo­ni­ca Bana­tul Timi­șoa­ra, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Timi­șoa­ra 2021 – Capi­ta­lă Euro­pea­nă, Con­si­li­ul Jude­țean Timiș și Pri­mă­ria Mun­ci­pi­u­lui Timi­șoa­ra.

Con­cer­tul va avea loc în Sala Baro­că a Muze­u­lui de Artă Timi­șoa­ra și va fi sus­ți­nut de corul „Ion Româ­nu” al Filar­mo­ni­cii Bana­tul Timi­șoa­ra, diri­jor Iosif Todea, soliști Ali­na Todea (sopra­nă) și Lucian Oni­ță (bas), pian: Radu Zaha­ria.

Intra­rea este gra­tu­i­tă, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le.

Vă aștep­tăm!

Aso­ci­a­ția Timi­șoa­ra 2021 – Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii.


Man­ga­lia News, 22.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply