CNAIR AVERTIZEAZĂ ȘOFERII: ATENȚIE! PORTAL FALS, PENTRU ACHIZIȚIONAREA ROVINIETEI!

0
244

CNAIR a con­sta­tat că în medi­ul onli­ne exis­tă un por­tal web pen­tru achi­zi­ția rovi­ni­e­tei, care nu este auto­ri­zat de CNAIR, res­pec­tiv, ”www.rovinietaro.ro”.

Ast­fel, rugăm uti­li­za­to­rii să achi­te rovi­ni­e­ta numai la dis­tri­bu­i­to­rii auto­ri­zați, ale căror punc­te de dis­tri­bu­ție / por­ta­luri web auto­ri­za­te se regă­sesc pe site-ul ofi­ci­al al CNAIR, http://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie

CNAIR nu își asu­mă nicio res­pon­sa­bi­li­ta­te cu pri­vi­re la acce­sa­rea, în vede­rea achi­tă­rii rovi­ni­e­tei, a unor por­ta­luri web nea­u­to­ri­za­te.


Man­ga­lia News, Vineri, 13.12.2019. (sur­sa: CNAIR).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply