Cercul de Astronomie ‘Astro Nauticus’ invită pasionații de Astronomie, în fiecare seară de vineri, la Clubul Nautic din Portul Turistic Mangalia

0
503

Clu­bul Nau­tic din Por­tul Turis­tic Man­ga­lia găz­du­ieș­te, săp­tămâ­nal, în fie­ca­re sea­ră de vineri, Cer­cul de astro­no­mie ‘Astro Nau­ti­cus’.

Se pot înscrie copii cu vâr­sta de pes­te 10 ani, dar și adulți pasio­nați de Astro­no­mie.

Par­ti­ci­pa­rea este GRATUITĂ!

MN: Des­pre Cer­cul de Astro­no­mie ‘Astro Nau­ti­cus’ din Man­ga­lia, am publi­cat cu mare drag mai mul­te arti­co­le, pe care vă invi­tăm să le vizio­nați AICI.

Feli­ci­tări, dom­nu­lui coman­dor ® Vasi­le Chi­ri­lă, pen­tru pasiu­nea domni­ei sale, pe care o împăr­tă­șeș­te cu bucu­rie tutu­ror celor inte­re­sați, pre­cum și dom­nu­lui drd. Gigi Nelu Sta­e­țu, de la Cli­ni­ca de Oftal­mo­lo­gie si Opti­ca Pre­mi­um Man­ga­lia, care a dotat Clu­bul cu un Tele­s­cop Dob­son SkyWat­cher, ade­vă­ra­tă ”fereas­tră des­chi­să spre cer”!


Man­ga­lia News, 01.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply