Cel mai tânăr premier din lume! Doamna Marin are doar 34 de ani!

1
420

San­na Marin, o tână­ră în vâr­stă de 34 de ani, minis­trul trans­por­tu­ri­lor din Fin­lan­da, a fost alea­să în frun­tea soci­al demo­cra­ţi­lor, deve­nind ast­fel cel mai tânăr pre­mi­er din lume.

San­na Marin, al cărei par­tid este cel mai mare din coa­li­ția de guver­na­re, va deve­ni ofi­ci­al cel mai tânăr prim minis­tru din lume în zile­le urmă­toa­re, când va pre­lua func­ția. Este, de ase­me­nea, a tre­ia feme­ie care con­du­ce guver­nul fin­lan­dez.

Fin­lan­da are cel mai tânăr pre­mi­er din lume

După ce a deve­nit cel mai mare par­tid al Fin­lan­dei, după ale­ge­ri­le din apri­lie, soci­al-demo­cra­ții au avut drep­tul de a numi pe unul din­tre ei în func­ția de prim-minis­tru al naţiu­nii nor­di­ce de 5,5 mili­oa­ne de oameni, iar deci­zia a fost San­na Marin, 34 de ani, infor­mea­ză theguardian.com.

Numi­rea ei vine după ce Antti Rin­ne și‑a dat demi­sia, după ce un par­tid din coa­li­ție a decla­rat că şi‑a pier­dut încre­de­rea în el, în urma unei admi­nis­trări nemulţu­mi­toa­re a unei gre­ve poș­ta­le.

Mai mult, în cugetliber.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply