Caricaturiștii lumii & Merry Christmas! :)

0
289

Maes­trul Mari­an Avra­mes­cu ne‑a tri­mis o selec­ție de cari­ca­turi dedi­ca­te Săr­bă­to­ri­lor de Iar­nă, pe care ne gră­bim să v‑o pre­zen­tăm.

Cari­ca­tu­riș­tii lumii & Mer­ry Christ­mas! 🙂

MN: Mul­țu­mim, Maes­tre Mari­an Avra­mes­cu. Vă dorim cât mai mul­te suc­ce­se la con­cur­su­ri­le națio­na­le și inter­națio­na­le de cari­ca­turi, care vor avea loc în anul 2020 și în toți anii ce vor urma! Pe citi­to­rii noș­tri îi invi­tăm să vizio­ne­ze aici arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, cu lucrări sem­na­te de gra­fi­cia­nul Mari­an Avra­mes­cu.


Man­ga­lia News, 27.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply