BĂTRÂNĂ DISPĂRUTĂ DE O SĂPTĂMÂNĂ din Constanța! Aţi văzut‑o?

0
292

Dacă aveţi infor­ma­ţii des­pre aceas­tă feme­ie, suna­ţi la Poliţie/112.

Poli­țiș­tii au fost sesi­zați cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ția unei femei, Ele­na Tani­slav, de 85 de ani, din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța. La data de 13 decem­brie a.c., aceas­ta a ple­cat în mod volun­tar de la domi­ci­liu, fără a reve­ni până în pre­zent.

SEMNALMENTE Înăl­ți­me 1,50 m, gre­u­ta­te 65 de kilo­gra­me, ochi verzi, păr gri­zo­nat, față rot­un­dă. 

ÎMBRĂCĂMINTE: Nu se cunosc arti­co­le­le ves­ti­men­ta­re pur­ta­te la data ple­că­rii.

Cetă­țe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ții în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă, sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Sec­ția 2 Poli­ție, tel. 0241.502.467, sau Dis­pe­ce­ra­tul I.P.J. Con­stan­ța, tel.0241.611364, int. 20005.


Man­ga­lia News, 19.12.2019. (sur­se: IPJ și cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply