AZI ÎI MIERCURI, MÂINE‑I JOI…”, cu Grupul psaltic TRONOS [VIDEO]

0
729

AZI ÎI MIERCURI, MÂINE‑I JOI”, cu Gru­pul psal­tic TRONOS.

Azi îi mier­curi, mâine‑i joi,
Vine Dom­nul pe la noi,
Insă, de văzut îl vede
Numai omul care cre­de,
Numai omul care știe
Că vecia nu‑i pus­tie
Și găseș­te stă­ru­in­ță
Intr‑o cale de cre­din­ță
Și pos­teș­te și se-nchi­nă
Și aprinde‑n prag lumi­nă
Și se roa­gă la icoa­ne
Și dă sfin­ți­lor plo­coa­ne,
Iar săra­ci­lor, poma­nă,
Din strân­su­ra sa de mană…
Numai el se-nvred­ni­ceș­te,
Când Isus îi porun­ceș­te
Și întin­de masă mare,
În ajun de Săr­bă­toa­re,
Prin Cră­ciun creș­tin și sfânt,
Pace vouă, pe Pământ!

Azi îi mier­curi, mâine‑i joi”Gru­pul psal­tic Tro­nos, diri­jor Arhi­d­ia­con Miha­il Bucă.Versuri Ducu Bert­zi. Bise­ri­ca Sfân­tul Ghe­or­ghe Vechi din Bucu­rești, 16 decem­brie 2018. Ima­gi­ne & montaj: Gabriel Buzea — www.gabrielfilm.ro Second sho­o­ter: Alec­san­dru Tut­u­na­ru. Asis­tent ima­gi­ne: Cor­nel Popa, The­Ga­briel­film.


Man­ga­lia News, 12.12.2019. (Mul­țu­mim, Părin­te Nicu­șor Stroe).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply