Atenție! Cod galben de viscol, la munte

0
293

ATENȚIE! Cei care vor petre­ce Cră­ci­u­nul la mun­te să nu ple­ce la drum fără mași­ni­le pre­gă­ti­te de con­di­ții de iar­nă și să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le de tra­fic. Luni, 23.12.2019, Admi­nis­tra­ția Națio­na­lă de Mete­o­ro­lo­gie a emis un cod gal­ben de viscol și strat con­sis­tent de zăpa­dă, în zona monta­nă îna­l­tă.

Inter­va­lul pen­tru care a fost emis acest cod gal­ben este 23 decem­brie, ora 20.00 — 25 decem­brie, ora 10:00.

La mun­te vor pre­do­mi­na nin­so­ri­le, la înce­put în zona îna­l­tă, iar din după-ami­a­za zilei de marți 24 decem­brie, nin­so­ri­le abu­n­den­te vor fi pre­zen­te și la alti­tu­dini mai joa­se. În spe­cial pe cres­te­le monta­ne se va depu­ne strat de zăpa­dă, mai con­sis­tent în Car­pa­ții Meri­dio­nali și Occi­den­tali și vor fi rafa­le ale vân­tu­lui de pes­te 80 – 90 de km/h. Zăpa­da va fi visco­li­tă și spul­be­ra­tă, ast­fel vizi­bi­li­ta­tea va fi redu­să sem­ni­fi­ca­tiv.

Pre­ci­zăm că Direc­ți­i­le Regio­na­le ale CNAIR S.A din zone­le afec­ta­te sunt mobi­li­za­te și acțio­nea­ză promt aco­lo unde situ­a­ția o impu­ne, pen­tru a men­ți­ne prac­ti­ca­bi­lă, în con­di­ții de sigu­ran­ță, rețea­ua ruti­e­ră națio­na­lă.

Facem apel la con­du­că­to­rii auto să cir­cu­le pru­dent, să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le din tra­fic, să ple­ce la drum doar dacă au auto­ve­hi­cu­le­le echi­pa­te cores­pun­ză­tor pen­tru con­di­ții de iar­nă și să se infor­meze, în pre­a­la­bil, cu pri­vi­re la con­di­ți­i­le de tra­fic din zone­le tranzi­ta­te.


Man­ga­lia News, 24.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply