ARCA TV — Iosif Ciunterei: În casă la nana Floriță din satul IAZ, jud. SĂLAJ, tradiția este pusă la loc de cinste, iar nepoatele ei din Bruxelles duc tradițiile Românești mai departe! VIDEO

0
424

CuI­o­si­fPe­Co­cla­uri: În casă la nana Flo­ri­ță din satul IAZ, jud. SĂLAJ, tra­di­ția este pusă la loc de cin­ste, iar nepoa­te­le ei din Bru­xe­l­les duc tra­di­ți­i­le Româ­nești mai depar­te! Iosif Ciun­te­rei, îți mul­țu­mim încă o dată pen­tru că ții fla­că­ra aprin­să!

Man­ga­lia News, publi­cat: 22.12.2019. Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, de la lan­sa­rea aces­tui post, ală­tu­ri de TVR Inter­națio­nal. Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga, CEO Arca TV! Săr­bă­tori Feri­ci­te și un An Nou mai bun, cu sănă­ta­te și bucu­rii!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply