ANUNȚ Program special colectare deșeuri menajere, Polaris M Holding — Mangalia

0
427

După cum ne infor­mea­ză dom­nul ingi­ner Flo­rin Jia­nu, direc­to­rul Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia, colec­ta­rea deșe­u­ri­lor mena­je­re de la gos­po­dă­ri­i­le indi­vi­du­a­le (case), pro­gra­ma­tă pen­tru ziua de Mier­curi — 01.01.2020, se va face în avans, în ziua de Marți — 31.12.2019!

Ast­fel, bene­fi­ci­a­rii ser­vi­ci­u­lui de salu­bri­za­re pro­gra­mați pen­tru ziua de Mier­curi, sunt rugați să scoa­tă vase­le colec­toa­re (pube­le­le) pen­tru a fi goli­te, Marți!

MN: Vă rugăm, dis­tri­bu­iți, pen­tru infor­ma­rea tutu­ror celor inte­re­sați.


Man­ga­lia News, 30.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply