ANIVERSARE! DOI ANI CU ARCA TV, TELEVIZIUNEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI [VIDEO]

0
507

ANIVERSARE! DOI ANI CU ARCA TV, TELEVIZIUNEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI. Ani­ver­săm astăzi împli­ni­rea a doi ani de când Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, a lan­sat în spa­ți­ul vir­tu­al acest pro­iect media atât de gene­ros, des­ti­nat tutu­ror româ­ni­lor, de ori­un­de s‑ar afla ei. Ală­tu­ri de TVR Inter­națio­nal, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, este par­te­ner media ofi­ci­al, de la lan­sa­re, în pro­iec­tul ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni.

La aceas­tă oră a bilan­țu­lui, vă invi­tăm să (re)citiți arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, în cei doi ani de zile, aici: http://goo.gl/p9rZBx

Mult suc­ces, în con­ti­nu­a­re, ARCA TV, deși știm că e foar­te greu…!

Dar, Sun­tem o Echi­pă!

Baftă în toa­te cele, Lucian Bla­ga, pri­e­ten drag! Cal­de salu­tări și urări de bine, tutu­ror cole­gi­lor și cola­bo­ra­to­ri­lor de pes­te mări și țări, care au con­tri­bu­it și con­tri­bu­ie la rea­li­za­rea pro­gra­me­lor Arca TV, dar și citi­to­ri­lor și teles­pec­ta­to­ri­lor noș­tri de pe toa­te meri­dia­ne­le lumii!

Man­ga­lia News este aici, la malul Mării Negre, iar voi, cei ce marea iubiți, la noi, la Man­ga­lia veniți! Vă aștep­tăm!

SĂRBĂTORI FERICITE ȘI ANI MULȚI ÎNAINTE, CU SĂNĂTATE ȘI BUCURII!


Man­ga­lia News, 12.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply