16 decembrie 1989: Începutul Revoluției Române | “Azi în Timișoara, mâine‑n toată țara!” | Timișoara — 30 de ani de libertate [FOTO/VIDEO]

0
658

16 decem­brie 1989: Înce­pu­tul Revo­lu­ți­ei Româ­ne | “Azi în Timi­șoa­ra, mâine‑n toa­tă țara!” | Timi­șoa­ra — 30 de ani de liber­ta­te.

”La 30 de ani de când în Timi­șoa­ra a izbu­c­nit Revo­lu­ția din Decem­brie 1989, vreau să le mul­țu­mesc celor care s‑au jert­fit pen­tru liber­ta­te. Am rea­li­zat aces­te foto­gra­fii pen­tru ero­ii de atunci, pen­tru ora­șul în care m‑am năs­cut, ora­șul în care am cres­cut, pri­mul oraș liber de dic­ta­tu­ră din Româ­nia. Mul­țu­mesc foto­gra­fi­lor care au fost pe bari­ca­de, care au lup­tat cu came­ra în mână și au rea­li­zat poze­le din Decem­brie 1989, fără de care acest pro­iect nu ar fi exis­tat: Con­stan­tin Duma, Cor­bis și alți foto­re­por­teri căro­ra nu le-am aflat nume­le, dar pe care aș vrea să‑i întâl­nesc și să le strâng mâna…”. (Ama­ri­ei Dani Foto­graf).

Albu­mul foto inte­gral rea­li­zat de foto­gra­ful Dani Ama­ri­ei, poa­te fi vizio­nat AICI.


Timi­șoa­ra 2021: Back in 2016, the citi­es in Roma­nia par­ti­ci­pa­ted in a com­pe­ti­tion for the title and Timi­soa­ra won with a bid­bo­ok desig­ned under the meta­phor of light. Beca­u­se after all, Timi­soa­ra is the fir­st Euro­pean city illu­mi­na­ted by elec­tric lights. And also the pla­ce whe­re the 1989 Revo­lu­tion star­ted, igni­ting the cur­rent Euro­pean voca­tion of Roma­nia. Timi­șoa­ra nu uită nici­o­da­tă. Timi­șoa­ra alwa­ys remem­bers. 16 Decem­brie 1989 — 16 decem­brie 2019, 30 years after the fall of com­mu­nism.

Citiți și: 16 decem­brie 1989: Înce­pu­tul Revo­lu­ți­ei Româ­ne


PHOENIX — TIMIȘOARA:

PRO MUSICA — TIMIȘOARA:


Man­ga­lia News, 16.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply