Valentina Saygo și Liviana Tane vor lansa Ghidul Antreprenorului Începător, o traducere utilă ‘din română în română’ a legislației pentru antreprenori

0
513

Valen­ti­na Say­go: Incă nu s‑a inven­tat apa­ra­tul care sa-mi masoa­re emo­ti­i­le pe care le am în acest moment. Stiu doar că ”di-vină” este Liv Tane.

Mi-am dedi­cat pes­te 20 de ani pro­fe­si­ei con­ta­bi­le si daca este un lucru pe care il fac bine, ace­la este ”tra­du­ce­rea din româ­nă în româ­nă” a legi­sla­ți­ei pen­tru antre­pre­nori.

In aceas­ta peri­oa­da, am cala­u­zit o mul­ti­me de pasi si am fost mar­to­ra la cres­te­rea afa­ce­ri­lor.

Acum este acel moment la care am visat o via­ta, in care am strans povețe­le intr-un buchet si le ofer celor care au curaj, dar nu indraz­nesc.

Si daca expri­ma­rea fis­ca­la este tra­du­sa, cea de afa­ceri este dise­ca­ta de Liv, cu mul­ta rab­da­re.

Puteti pre-coman­da Ghi­dul Antre­pre­no­ru­lui Înce­pă­tor, până la lan­sa­rea ofi­ci­a­lă, AICI.


Man­ga­lia News, 21.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply