Universitatea București îi invită la dezbatere pe Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă

0
446

Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești și Euro­pa FM au lan­sat, în urmă cu scurt timp, o invi­ta­ție publi­că la dez­ba­te­re, can­di­da­ți­lor la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le aflați în turul al doi­lea, Vasi­li­ca-Viori­ca Dăn­ci­lă și Kla­us Wer­ner Iohan­nis.

Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești, fide­lă misiu­nii sale de a con­tri­bui, prin dez­ba­teri publi­ce, la o demo­cra­ție auten­ti­că și la con­so­li­da­rea spi­ri­tu­lui cri­tic și a impli­că­rii civi­ce a mem­bri­lor soci­e­tă­ții noas­tre, este des­chi­să să găz­du­ias­că dez­ba­te­rea din­tre doam­na Vasi­li­ca-Viori­ca Dăn­ci­lă și dom­nul Kla­us Wer­ner Iohan­nis, se ara­tă într-un comu­ni­cat de pre­să al UNIBUC.

Citeș­te întrea­ga ști­re pe culturaladuba.ro


Man­ga­lia News, 14.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply