SURPRIZĂ! Actrița Roxana Lupu, prezentă astă seară la Mangalia, la premiera filmului ”Maria, Regina României”!

0
530

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Și pen­tru că publi­cul din Man­ga­lia meri­tă cele mai fru­moa­se sur­pri­ze, astăzi, la lan­sa­rea fil­mu­lui ”Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, o vom avea invi­ta­tă pe actri­ța Roxa­na Lupu, cea care inter­pre­tea­ză rolul prin­ci­pal în acest film. Vă aștep­tăm, pre­gă­tiți pen­tru foto­gra­fii și între­bări.

Pen­tru cine nu reu­șes­te să ajun­gă astă sea­ră, fil­mul va mai rula Sâm­bă­tă, 09 noiem­brie, de la ora 13:00 și Luni, 11 noiem­brie, ora 18:00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia.

MN: Arti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, dedi­ca­te aces­tui eve­ni­ment cine­ma­to­gra­fic de alea­să ținu­tă, pot fi citi­te AICI.


Man­ga­lia News, Vineri, 8 noiem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply