Secțiile de vot din Franţa, pentru primul tur al alegerilor prezidențiale de la sfârșitul acestei săptămâni, din 8, 9 și 10 noiembrie

0
177

Iată sec­ți­i­le de vot din Franţa, pen­tru pri­mul tur al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le de la sfâr­și­tul aces­tei săp­tămâni, din 8, 9 și 10 noiem­brie.

Luca Nicu­les­cu: De obi­cei nu am rugă­minți de dis­tri­bu­i­re a mesa­je­lor mele, dar de data aceas­ta o fac. Va rog să mă spri­ji­niți, mai ales cei care locu­iți în Fran­ța, prin difu­za­rea aces­tui mesaj cu sec­ți­i­le de vot pen­tru pri­mul tur al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le de la sfâr­și­tul aces­tei săp­tămâni, din 8, 9 și 10 noiem­brie. Apar aici adre­se­le fie­că­re­ia din­tre cele 49 de sec­ții des­chi­se în Fran­ța, pre­cum și cea de la Mona­co.

Se votea­ză trei zile: vineri, între 12.00 și 21.00, sâm­bă­tă, între 7.00 și 21.00 și dumi­ni­că, între 7.00 și 21.00. În func­ție de aflu­en­ță, exis­tă posi­bi­li­ta­tea pre­lun­gi­rii pro­gra­mu­lui de vota­re până la 24.00. Pen­tru a vota, tre­bu­ie să fiți cetă­țeni români și să aveți un act de iden­ti­ta­te româ­nesc vala­bil: car­tea de iden­ti­ta­te sau pașa­por­tul. Vă mul­țu­mesc mult!


Man­ga­lia News, 06.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele