SCAPĂ CINE POATE! — A te căsători, sau a nu te căsători? Grea întrebare, nu‑i așa? Aflați răspunsul marți seara, vizionând această spumoasă comedie, la Casa de Cultură din Mangalia

0
255

SCAPĂ CINE POATE! Tea­trul InDArt revi­ne pe sce­na Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, împre­u­nă cu fete­le de la Tea­trul Lumi­da.

Marți, 12 noiem­brie, de la ora 19.00: ”SCAPĂ CINE POATE!”, o come­die spu­moa­să, după un text de Miha­e­la Săn­du­les­cu. Cu: Ale­xan­dra Paș­cu, Miha­e­la Săn­du­les­cu, Maria-Mădă­li­na Cos­tin.

A te căsă­tori sau a nu te căsă­tori? Grea între­ba­re, nu‑i așa?

Unii spun că a te căsă­tori e minu­nat. Alții cred că a te căsă­tori e ca și cum ai mer­ge la răz­boi, pen­tru că, în ambe­le cazuri ai nevo­ie de o bună stra­te­gie.

Și dacă la mij­loc apa­re și o moș­te­ni­re, atunci chiar ai nevo­ie de o stra­te­gie per­fec­tă, care să te aju­te să te alegi cu moș­te­ni­rea, dar să-ți păs­trezi și liber­ta­tea de celi­ba­tar.

Dacă sun­teți inte­re­sați să aflați cum să nu te căsă­to­rești sau cel puțin să nu o faci fiind­că o anu­mi­tă situ­a­ție îți impu­ne asta, Tea­trul Lumi­da vă așteap­tă să vă întâl­niți cu trei per­so­na­je savu­roa­se, prin­se într‑o lup­tă din care “Sca­pă cine poa­te!”

Dura­tă: 70 minu­te. Preț bilet: 30 lei.
Bile­te­le se pot achi­zi­țio­na fie onli­ne pe Mystage.ro, fie prin rezer­va­re la tele­fon 0724.304.593 (nume­le, numă­rul de locuri, data). Bile­te­le se rezer­va pen­tru 48 ore. Aces­tea se pot achi­ta si ridi­ca de la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 11.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply