Sărutul dorului de Ţară, la o secţie de votare din străinătate…

0
370

La o secţie de vota­re din stră­i­nă­ta­te…
Îna­in­tea ștam­pi­lei pe bule­ti­nul de vot, săru­tul pe Dra­pe­lul Ţării, Dra­pe­lul Româ­ni­ei! Aces­ta e ade­vă­ra­tul vot, cel al ini­mii, cel al între­gii fiinţe. Săru­tul doru­lui de Ţară.

După numă­ra­rea tutu­ror votu­ri­lor, s‑a dat rezul­ta­tul final.
Înving­ă­tor: Dorul de Ţară.


Man­ga­lia News, 12.11.2019. (sur­sa: Dacia Ede­ni­ca).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply